Dienstanciënniteit in functie van TADD of vaste benoeming - Werkwijze Dienstanciënniteit in functie van TADD of vaste benoeming - Werkwijze

Dienstanciënniteit in functie van TADD of vaste benoeming - Werkwijze

Informat biedt de mogelijkheid om voor een personeelslid met tijdelijke opdracht(en) te berekenen hoeveel dienstanciënniteit hij/zij reeds heeft opgebouwd in functie van het behalen van het TADD-statuut of vaste benoeming.

Dit overzicht kan op twee manieren worden bekomen: enerzijds per personeelslid, anderzijds voor alle tijdelijke personeelsleden.

 • Per personeelslid 
  Selecteer het betreffende personeelslid langs menu 'Personeel consulteren'.
  Via 'Loopbaanoverzicht' kunt u vervolgens kiezen voor ‘Dienstanciënniteit in functie van TADD’ of ‘Dienstanciënniteit in functie van VB’.

 • Voor alle personeelsleden 
  Ga naar menu 'Personeel consulteren'.
  Onder het luik 'Afdrukken' selecteert u 'Personeelsleden met berekende dienstanciënniteiten voor TADD/VB'.
  Hoewel deze berekening "op de achtergrond" wordt uitgevoerd, kan deze een hele tijd duren.
  Om de berekeningsduur ervan in te korten en is het aan te raden om het aantal personeelsleden waarvoor deze berekening wordt uitgevoerd te beperken:
  - via één van de voorgedefinieerde filters (bv. 'Personeelsleden met een TABD-opdracht in aangemelde schooljaar'),
  - of door uw personeelsleden in verschillende personeelsgroepen onder te verdelen (zie Documenten voor een selectie van personeelsleden afprinten).

  mceclip0.png

  In de overzichtstabel ziet u de berekeningen die vroeger reeds door u als gebruiker werden uitgevoerd (deze zijn m.a.w. niet zichtbaar voor collega's).
  U kunt deze opnieuw afprinten (zowel in PDF als Excel) of verwijderen (via de prullenbak).
  U kunt desgewenst filteren of sorteren via de kolommen bovenaan.

  Klik op de plusknop om een nieuwe berekening te maken. 

  mceclip1.png

  Selecteer de gewenste parameters, geef een refentienaam aan de berekening en klik op de knop 'Berekening starten'. 

  mceclip4.png

  Terwijl de berekening op de achtergrond wordt uitgevoerd mag u gerust dit scherm afsluiten en iets anders uitvoeren (of zelfs de applicatie/Informat afsluiten). 

In dit artikel vindt u bijkomende toelichting bij deze berekening.