Opname webinar: Einde schooljaar
   
Gegevenslijst voor fotograaf (SO)
Om foto's automatisch aan de leerlingen te kunnen koppelen via onze appl...
GOK-formulier kan niet ingevuld worden
Dit komt doordat uw filter op 'Alle waarop rechten' staat: U kunt dit...
GOK-gegevens wijzigen (SO)
Discimus laat niet toe om GOK-gegevens te wijzigen en aanvaardt geen gel...
Infofiche webservices
Hier kan u de infofiche met betrekking tot onze webservices downloaden.I...
Leerlingen importeren
Via de rubriek 'Leerlingen' - 'Import' kan er een Excelfile geïmporteerd...
Leerlingenzendingen naar Edison vanuit Informat
Handleiding voor het doorsturen van Edisonberichten vanuit Informat (int...
Melding: 'U heeft geen klasbegeleidingsrechten ...'
Wanneer u deze melding krijgt bij het raadplegen van uw zorgdossiers (op...
Nieuwe school/vestiging activeren
Stuur hiervoor een mail naar info@informat.be met vermelding van volgend...
Studietoelage
In Informat is er geen lijst beschikbaar van de leerlingen die vorig sch...
Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) melden
Opgelet! Enkel scholen voor secundair onderwijs moeten TOAH via een elek...
Type 5-leerling
Wanneer een leerling (tijdelijk) wordt opgenomen in een ziekenhuis of pr...
Wanneer voor een leerling TOAH doorgestuurd wordt, krijgen we een foutmelding van Edison.
U dient ook effectief het veld TOaH aan te duiden op de leerlingenfiche....