Draaiboek nieuw schooljaar
In bijlage vindt u het draaiboek met tal van handige tips voor een vlott...
Adressen
De gele velden zijn verplicht voor Discimus, maar je doet er goed aan oo...
Checklist einde/begin schooljaar (SO)
  EINDE SCHOOLJAAR Link   Leerlingen geslaagd zetten (= A-attest...
Digitale handtekening opladen (SO)
Een digitale handtekening kan opgeladen worden langs menu Algemeen > Sch...
Domicilie-adres wijzigen (SO)
U roept de leerling op langs menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' en gaat n...
Gegevens aanpassen bij adressen lukt niet (SO)
De 'Aanspreektitel' & 'Aanspreeknaam' van een facturatie-adres kunnen ni...
Gegevens klassikaal toevoegen/wijzigen (SO)
Dat kan via serie-invoer langs menu 'Leerlingen' - 'Aanpassingen in seri...
OM-leerlingen consulteren (SO)
Indien u OM-leerlingen (leerlingen met ondersteuningsmaatregelen) niet t...
Oud-leerling ontbreekt in archief (SO)
Waarschijnlijk heeft deze leerling nog een openstaande inschrijving in u...
Overleden leerling
Als een leerling overlijdt, kunt u dit aanduiden via het veld 'Overleden...
Overzicht van alle tabbladen onder 'Leerlingen' - 'Consulteren' - het leerlingendossier (SO)
Hieronder vindt u een overzicht van alle tabbladen die tevoorschijn kome...
Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren' (SO)
De filter voor leerlingen is terug te vinden via menu 'Leerlingen' - 'Co...