Instellen LOP/datum opmaak capaciteitenblad Instellen LOP/datum opmaak capaciteitenblad

Instellen LOP/datum opmaak capaciteitenblad

Dit artikel heeft betrekking op het instellen van de capaciteiten:

Ga naar Algemeen > Structuur > Algemeen

mceclip1.png

Het ingeven van het LOP is belangrijk omdat het LOP op het document
‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’ komt.

De datum van de opmaak van het capaciteitenblad moet u ingeven zodat deze juist verschijnt op het capaciteitenblad.