Foutmelding: capaciteit zit vol / Capaciteiten ingeven (Enkel voor BuO) Foutmelding: capaciteit zit vol / Capaciteiten ingeven (Enkel voor BuO)

Foutmelding: capaciteit zit vol / Capaciteiten ingeven (Enkel voor BuO)

Wanneer u een leerling niet kan inschrijven omwille van de capaciteit niettegenstaande u eigenlijk wel nog plaats heeft, dan heeft dit vermoedelijk te maken met het aantal zittende leerlingen dat niet aangepast werd.  
We raden u aan om dit aan te passen van zodra u de leerlingen van vorig schooljaar naar het nieuwe schooljaar overgezet heeft.

U kan dit raadplegen via de rubriek 'Organisatie' - 'Capaciteiten' - 'Capaciteitenoverzicht'.

mceclip0.png

Op het capaciteitenoverzicht  ziet u de kolom 'Zittende leerlingen reeds overgezet (ter info)' en de kolom 'Zittende leerlingen gereserveerd'.  Het aantal 'Zittende leerlingen gereserveerd' is een schatting die u in het vorig schooljaar gemaakt heeft van uw zittende leerlingen. Het is mogelijk dat deze schatting van vorig schooljaar niet overeenstemt met het werkelijk aantal leerlingen dat overgezet werd  (= kolom 'Zittende lln reeds overgezet (ter info)'). Deze aantallen worden door het programma berekend wanneer u de leerlingen van het ene schooljaar naar het andere overzet. Het is mogelijk dat u hierdoor minder/meer vrije plaatsen heeft.

De getallen in de kolom 'Zittende lln gereserveerd' en 'Zittende lln reeds overgezet (ter info)' moeten identiek zijn. U dient dit steeds manueel aan te passen. In onderstaand voorbeeld dient u dus het aantal zittende leerlingen aan te passen naar 148 i.p.v. 150.

Hierbij is het de bedoeling dat het aantal zittende leerlingen uit de kolom met het groene kader overgenomen wordt in het overzicht (zittende leerlingen gereserveerd, rode kolom). Want in het voorbeeld hieronder lijkt het dat u slechts 48 plaatsen beschikbaar heeft, maar in werkelijkheid zijn dit er 50 omdat uw zittende leerlingen geen 150 is maar 148.

Het aantal zittende leerlingen past u aan via de pagina 'Organisatie' - 'Capaciteiten': in de kolom 'Zittend' vult u het aantal in dat u op het capaciteitenblad terugvindt in de kolom 'Zittende lln reeds overgezet( ter info)'. 
We raden u aan om dit aan te passen van zodra u de leerlingen van vorig schooljaar naar het nieuwe schooljaar overgezet heeft.

mceclip1.png