Capaciteiten instellen BuO (+ gewoon BaO t.e.m. schooljaar 2022-23) Capaciteiten instellen BuO (+ gewoon BaO t.e.m. schooljaar 2022-23)

Capaciteiten instellen BuO (+ gewoon BaO t.e.m. schooljaar 2022-23)

Dit artikel is van toepassing op het buitengewoon basisonderwijs, maar geldt eveneens voor het gewoon basisonderwijs t.e.m. schooljaar 2022-23.
Voor het gewoon basisonderwijs is vanaf schooljaar 2023-24 dit artikel
 van toepassing.

1. Het begrip capaciteit

Capaciteit = het maximum aantal leerlingen dat kan ingeschreven worden voor een bepaald 'niveau'.
Het wordt bepaald door het schoolbestuur, vóór de start van de inschrijvingsperiode.

Capaciteiten kunnen worden ingesteld op verschillende niveaus.

Verplicht op 3 niveaus:

1) capaciteit van type school;

2) capaciteit van type vestiging;

3) capaciteit van type kleuter en/of lager.

(Voor het bijzonder lager onderwijs: ook op type!)

Facultatief: op niveau geboortejaar (kleuter) of leerjaar (lager), campus, anderstalige nieuwkomers.

2. Het instellen van capaciteiten

Ga naar Organisatie > Capaciteiten.

Via de groene plusknop kan u capaciteiten aanmaken:

Er moet áltijd minstens een capaciteit zijn van type school, type vestiging en type lager/kleuter.

U zal eventueel zelf nog bijkomende niveaus moeten aanmaken. Dat doet u door op het groene plusteken te klikken. U geeft een naam aan de capaciteit, bv. ‘Lager type 2’. Daarna kiest u als type ‘Leerjaar / type voor BuO’. Vervolgens koppelt u het juiste afdelingsjaar aan deze capaciteit.

In het veld 'Maximum' vult u het maximum aantal leerlingen in dat mag ingeschreven worden.

In het veld 'Zittend' vult u (een schatting van) het aantal gereserveerde plaatsen in dat voorzien is voor huidige leerlingen.
Let op: zittende leerling = een leerling die reeds ingeschreven was voor het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor het inschrijvingsregister geldt.

Indien u de verhouding tussen indicator- en niet-indicatorleerlingen wenst aan te passen, moet u volgend vinkje aanduiden:

De wettelijke bepalingen vindt u in deze omzendbrief.