Volgen

Betekenis indicatorleerling

Voor de inschrijving van een leerling zijn er 2 indicatoren van toepassing namelijk:

1) Onderwijsniveau moeder

2) Schooltoelage

Voor de inschrijvingen is een indicatorleerling een leerling waarvan:

  • De moeder geen diploma SO of studiegetuigschrift 2de lj 3de graad SO heeft behaald.
  • OF waarvan het gezin in minstens één van de twee schooljaren voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, een schooltoelage heeft ontvangen.

Aangezien dit elk jaar kan veranderen (de moeder kan alsnog haar diploma/studiegetuigschrift SO behalen of het gezin kan recht op schooltoelage verliezen/verwerven in volgend schooljaar) wordt het veld 'Indicator' niet zomaar mee overgenomen wanneer een zittende leerling wordt overgezet. Dit veld dient, wanneer de zittende leerlingen overgeplaatst werden, al dan niet opnieuw gedefinieerd te worden. Dit kan op basis van het overzicht met indicatorleerlingen dat u via 'Mijn Onderwijs' ontvangt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen