Een zittende leerling is een leerling die reeds ingeschreven was in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor het inschrijvingsregister geldt.

Ook peuters die laat op het jaar werden geboren - en bijgevolg pas in volgend schooljaar effectief kunnen instappen - maar wel reeds werden ingeschreven in huidig schooljaar moeten meegerekend worden als zittende leerling! Nieuwe peuters die rechtstreeks in het nieuwe schooljaar worden ingeschreven, zijn géén zittende leerling.

Het systeem zal bij het overzetten van leerlingen naar een volgend schooljaar automatisch het vakje 'zittend' aanvinken. 

Een leerling die in de loop van het schooljaar verandert naar een andere school, daar even ingeschreven blijft en vervolgens terugkeert binnen hetzelfde schooljaar, is géén zittende leerling meer.