Een zittende leerling is een leerling die reeds ingeschreven was voor het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor het inschrijvingsregister geldt.
Ook peuters die laat op het jaar werden geboren - en bijgevolg pas in volgend schooljaar effectief kunnen instappen - maar wel reeds werden ingeschreven in huidig schooljaar moeten meegerekend worden als zittende leerling! Nieuwe peuters die rechtstreeks in het nieuwe schooljaar worden ingeschreven, zijn géén zittende leerling.

- De kolom 'Zittend' moet bij ELKE capaciteit worden ingevuld.

- Indien de leerlingen reeds overgezet zijn dan kan u de kolom invullen m.b.v. de laatste kolom op het capaciteitenoverzicht (cf. artikel 'Foutmelding: capaciteit zit vol').

- Indien de leerlingen nog niet overgezet zijn, dan is het aantal zittende leerlingen een schatting van de leerlingen waarvan u denkt dat deze terug zullen komen (6e leerjaar en/of 3de kleuter in mindering brengen, afhankelijk van capaciteitsniveau).
Via menu 'Leerlingen' - 'Tellen' kunt u voor het vorige schooljaar snel een overzicht opvragen per afdelingsjaar of geboortejaar.

- De kolom 'Zittend' moet u steeds zelf up-to-date houden! Dat betekent dat bij uitschrijving van een zittende leerling deze kolom moet worden aangepast 

- U kan een lijst van uw zittende leerlingen raadplegen via menu Leerlingen - Consulteren. Onderaan links vindt u een verrekijker. Wanneer u hier op klikt, kan u filteren op 'Zittend' en deze leerlingen exporteren naar Excel.

- Een leerling die in de loop van het schooljaar verandert naar een andere school, daar even ingeschreven blijft en vervolgens terugkeert binnen hetzelfde schooljaar, is géén zittende leerling meer.

Hieronder vindt u een voorbeeld van de capaciteitsberekening. Hierbij werd er uitgegaan van een school die 1 vestiging heeft waarvan alle leerlingen een jaar opschuiven.

Kleuter = 82 -21 (3K schuift door naar 1L) = 61

Lager = 161 – 20 (6L gaat weg) + 21 (3K komt erbij) = 162

Vestiging = 243 – 20 (6L) = 223

School = 243 -20 (6L) = 223