Capaciteiten met dubbele contingentering Capaciteiten met dubbele contingentering

Capaciteiten met dubbele contingentering

Capaciteiten instellen met dubbele contingentering is enkel mogelijk op het laagste niveau waarvoor een capaciteit werd bepaald! Werkt u bv. met capaciteiten op geboortejaar, dan mag u geen contingentering instellen voor de capaciteit “Kleuter” (aantal indicator-/niet-indicatorleerlingen moet dus op 0 staan op dat niveau).

mceclip0.png
- Maximum: het maximum aantal leerlingen dat op dit niveau kan ingeschreven worden.
- Max. Nt-IndicatorLLN: het maximum aantal niet-indicatorleerlingen op dit niveau.
- Max. IndicatorLLN: het maximum aantal indicatorleerlingen op dit niveau.
- Zittend: het aantal leerlingen van de eigen school dat op 1 september terugkeert in deze capaciteit (een zittende leerling is dus een leerling die binnen dezelfde school zonder onderbreking overgaat van het vorige schooljaar naar het huidige schooljaar =ingeschreven tot en met 30/06 en vanaf 01/09 terug ingeschreven in dezelfde school). Deze kolom moet dus ALTIJD ingevuld worden, op ALLE capaciteitsniveaus! Vóór het nieuwe schooljaar effectief is gestart, is dit dus een prognose van het aantal leerlingen ingeschreven in VORIG schooljaar waarvan u verwacht dat ze zich opnieuw zullen inschrijven. 
- Zittend Nt-IndicatorLLN: prognose van het aantal niet-indicatorleerlingen ingeschreven in VORIG schooljaar waarvan u verwacht dat ze zich opnieuw zullen inschrijven.
- Zittend IndicatorLLN: prognose van het aantal indicatorleerlingen ingeschreven in VORIG schooljaar waarvan u verwacht dat ze zich opnieuw zullen inschrijven.