Volgen

Leerling uitschrijven

Ga naar menu Leerlingen > Consulteren.

Vul op de inschrijvingsfiche de einddatum van de inschrijving in en vervolgens de velden ‘Initiatief’ en ‘Na Uitschrijving’ die automatisch tevoorschijn komen nadat de einddatum werd ingevuld.

Klik NIET op het grijze vakje 'einddatum'. Dit is om een tuchtzending te doen. In dit geval willen we de leerling gewoon uitschrijven. De datum intikken in het gele veldje volstaat.

De uitschrijvingsdatum is steeds de kalenderdag die de eerstvolgende lesdag onmiddellijk voorafgaat (zie punt 1.3.4 van SO 70). 

mceclip0.png

 

Merk op dat u de uitschrijving niet kunt bewaren indien er reeds aan- en/ of afwezigheden werden ingegeven die na deze datum vallen. In dat geval moeten de aan-/afwezigheden eerst worden verwijderd. Dit kan in één beweging via de prullenbak bovenaan de aangeboden lijst met afwezigheden. De status van de inschrijving blijft “Gerealiseerd” (dus NIET wijzigen in bv. “Enkel aanmelding”, want anders wordt de volledige inschrijving in Discimus geannuleerd).
Oriënteringsattest C en de registratiefiche kunnen worden afgeprint vanuit de inschrijvingsfiche:

(Voor leerlingen uit het eerste en tweede jaar drukt u GEEN C-attest af, maar een 'attest van uitschrijving').

 

mceclip1.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen