Volgen

C-attest voor een gedeelte van het schooljaar in het 1e en 2e jaar vervalt

Leerlingen uit het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B die vervroegd de school verlaten krijgen vanaf schooljaar 2019-20 geen C-attest meer conform volgende passage in SO 64:

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt het oriënteringsattest C niet meer gebruikt voor een leerling die slechts een gedeelte van het schooljaar de lessen heeft gevolgd; de school mag dit naar eigen keuze attesteren.

Vanaf schooljaar 2020-21 is dit ook van toepassing voor het tweede jaar A en het tweede leerjaar B.

Er moet dus wel een attest van uitschrijving uitgereikt worden aan deze leerlingen. 
Informat heeft hiervoor een eigen model ontwikkeld, gebaseerd op het vroegere C-attest.

blobid0.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen