Volgen

Afwezigheden deeltijds leerplichtige kleuters (= 5-jarigen)

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar (cf. BaO/2020/02). 

Dit heeft ondermeer een impact op de registratie van afwezigheden voor deze zogenoemde "deeltijds leerplichtige kleuters" (= DLPK). Zij worden vanaf schooljaar 2020-21 immers (minstens) 290 halve dagen per schooljaar op school verwacht (cf. BaO/2002/11).
Dit betekent dat er over de reden van afwezigheid moet gecommuniceerd worden tussen ouders en school. O.b.v. deze communicatie bepaalt de directie of het om een aanvaardbare afwezigheid gaat of niet. In het eerste geval wordt de afwezigheid geregistreerd met code P, in het tweede geval met code B

Standaard worden de kleuters aanwezig gezet (code I). Bij afwezigheid van een kleuter moet de aanwezigheid dus aangepast worden naar een geldige afwezigheidscode.

De toegelaten afwezigheidscodes voor DLP-kleuters zijn:

Code onbekend
L Te laat (wordt gezien als een aanwezigheid, en bijgevolg niet doorgestuurd naar Discimus)
P Aanvaardbare afwezigheid
B Andere (niet-aanvaardbare) afwezigheid

Code A is dus niet van toepassing voor deeltijds leerplichtige kleuters!

Voor codes B en P kunnen subcodes aangemaakt worden zodat u de reden van afwezigheid meer in detail kunt bijhouden.

In een volgende update zullen ook tal van overzichten, documenten en brieven aangepast worden.

We zullen er eveneens voor zorgen dat de berekening van het aantal halve dagen in functie van de schooltoelage wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen