Volgen

Afwezigheden exporteren

Langs menu 'Aanwezigheden' - 'Afwezigheidslijst Exporteren' kunt u een Excelbestand genereren met alle ingebrachte afwezigheidscodes voor de opgegeven periode, al dan niet met inbegrip van de uitgeschreven leerlingen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen