Nieuwe leerlingen inschrijven in het nieuwe schooljaar Nieuwe leerlingen inschrijven in het nieuwe schooljaar

Nieuwe leerlingen inschrijven in het nieuwe schooljaar

  1. Uw beheerder initialiseert het nieuwe schooljaar.
  2. Stel de capaciteiten in.
  3. Vul datum van opmaak van het capaciteitenblad in.
  4. Vul de startdatum van de vrije inschrijvingen in.
  5. Duid aan of uw school werkt met een centraal aanmeldingsregister.
  6. Schrijf chronologisch in, bij voorkeur onmiddellijk online.
  7. Bezorg de GOK vragenlijst aan de ouders en registreer de gegevens daarna in Discimus via tabblad 'GOK'.

         Opgelet: