Attest voor leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen Attest voor leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen

Attest voor leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen

Voor leerlingen die een ATTEST krijgen i.p.v. een getuigschrift basisonderwijs (6des die niet geslaagd zijn, 5des die o.b.v. leeftijd overgaan naar secundair, ...) moet op tabblad 'Inschrijving' het resultaat gewijzigd worden naar "Geslaagd met attest" of "Niet geslaagd, wel attest" (afhankelijk of de leerling door de school zelf al dan niet als "geslaagd" wordt beschouwd; zie (1) in onderstaande schermafdruk).