Getuigschrift basisonderwijs afdrukken Getuigschrift basisonderwijs afdrukken

Getuigschrift basisonderwijs afdrukken

-- Vanaf schooljaar 2022-23 is er een NIEUW MODEL voor het getuigschrift basisonderwijs (cf. BaO/98/11). Dit nieuwe model wordt voorzien in de loop van het schooljaar. We brengen jullie hiervan op de hoogte via het updatenieuws. --

Om het GETUIGSCHRIFT Basisonderwijs te kunnen afdrukken gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Iedereen geslaagd zetten 

Via menu 'Leerlingen' - 'Geslaagd zetten'.
Hierdoor wordt bij de leerlingen van het 1ste tot en met 5de leerjaar het resultaat op tabblad 'Inschrijving' ingevuld met "Geslaagd" en bij de leerlingen van het 6de leerjaar met "Geslaagd met getuigschrift".

Stap 2: Ondertekenaar invullen

De ondertekenaar van het getuigschrift basisonderwijs kan gedefinieerd worden langs menu 'Algemeen' - 'Structuur' - (school/vestiging selecteren) - tabblad 'Ondertekenaar' - 'Studiebewijzen'.
Gelieve dit zowel in HUIDIG als VOLGEND schooljaar aan te vullen, zodat dit in de toekomst automatisch overgezet wordt naar het nieuwe schooljaar.
Volgens de richtlijnen van het departement wordt dit getuigschrift steeds door de voorzitter van het schoolbestuur ondertekend. Wel mag een gemandateerde tekenen en die kan dan met de hand, of met een stempel, de vermelding "gemandateerde" aan de naam laten voorafgaan. 

Stap 3: Getuigschriften (en andere documenten) afprinten

Langs menu 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' - 'Getuigschriften/Attesten' kan het getuigschrift basisonderwijs klassikaal worden afgeprint.
Voor een IAC-leerling is dit automatisch een getuigschrift o.b.v. de leerdoelen die door de onderwijsinspectie gelijkwaardig met die van het lager onderwijs zijn verklaard.

Er kan tevens een lijst met getuigschriften/attesten afgeprint worden. Bij 'Af te drukken document' klikt u op de pijl achteraan. In de keuzelijst die openklapt kiest u voor 'Lijst van Getuigschriften en attesten'.

Langs menu 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' kunnen nog een aantal andere lijsten/documenten afgeprint worden (leerlingendossiers, notulen, BASO-fiche).
Het gezinshoofd op de leerlingendossiers wordt opgehaald uit tabblad 'Relaties', veld 'Verantwoordelijke' (het bijhorend adres uit tabblad 'Adressen').


Hoe u een ATTEST afprint voor leerlingen die niet alle eindtermen hebben bereikt en o.b.v. leeftijd overgaan naar het secundair onderwijs leest u in dit artikel.


Voor de wettelijke onderrichtingen verwijzen we naar BaO/98/11.