Getuigschrift basisonderwijs afdrukken Getuigschrift basisonderwijs afdrukken

Getuigschrift basisonderwijs afdrukken

Om het GETUIGSCHRIFT Basisonderwijs te kunnen afdrukken gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Iedereen geslaagd zetten 

Via menu 'Leerlingen' - 'Geslaagd zetten'.
Hierdoor wordt bij de leerlingen van het 1ste tot en met 5de leerjaar het resultaat op tabblad 'Inschrijving' ingevuld met "Geslaagd" en bij de leerlingen van het 6de leerjaar met "Geslaagd met getuigschrift".

Standaard wordt de uitreikingsdatum voor het getuigschrift basisonderwijs ingevuld met 30.06.20XX. Deze datum kan uiteraard worden aangepast indien de leerling dit getuigschrift vroeger behaalt.

Werd het getuigschrift behaald via de examencommissie, dan moet onderstaand veld worden aangevinkt.

Stap 2: Ondertekenaar invullen

De ondertekenaar van het getuigschrift basisonderwijs kan gedefinieerd worden langs menu 'Algemeen' - 'Structuur' - (school/vestiging selecteren) - tabblad 'Ondertekenaar' - luik 'Studiebewijzen, deliberatiedocumenten'.
Gelieve dit zowel in HUIDIG als VOLGEND schooljaar aan te vullen, zodat dit in de toekomst automatisch overgezet wordt naar het nieuwe schooljaar.
Volgens de richtlijnen van het departement wordt dit getuigschrift steeds door de voorzitter van het schoolbestuur ondertekend. Wel mag een gemandateerde tekenen en die kan dan met de hand, of met een stempel, de vermelding "gemandateerde" aan de naam laten voorafgaan. 

Conform de regelgeving  is de burgemeester/schepen in gemeentescholen gemachtigd om het getuigschrift basisonderwijs te ondertekenen.
Hiertoe moet onderstaand veld worden aangevinkt onder menu 'Algemeen' - 'Structuur' - tabblad 'Ondertekenaar':

De burgemeester/schepen kan zijn bevoegdheid uit handen geven aan bv. de ‘algemeen directeur van de gemeente’ (de vroegere gemeentesecretaris). In dat geval moeten naam en functie van de gemandateerde van het schoolbestuur (tijdelijk) aangepast worden.

SAMENGEVAT geeft dit volgende mogelijkheden in Informat.

 1. Zowel bovenste als onderste oranje vak zijn NIET ingevuld
  => naam en functie van de directeur (ingevuld onder menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Functies') worden vermeld op het getuigschrift
 2. Enkel ondertekenaar 'Studiebewijzen, deliberatiedocumenten' is ingevuld
  => naam en functie van deze ondertekenaar worden opgenomen op het getuigschrift
 3. Enkel ‘Gemandateerde van het schoolbestuur’ is ingevuld én het veld '(Mede-)Ondertekenaar 'Getuigschrift basisonderwijs'' is aangevinkt
  => naam en functie van de gemandateerde worden opgenomen op het getuigschrift
 4. Zowel ondertekenaar 'Studiebewijzen, deliberatiedocumenten' als 'Gemandateerde van het schoolbestuur zijn ingevuld én het veld '(Mede-)Ondertekenaar 'Getuigschrift basisonderwijs'' is aangevinkt
  => beide namen/functies worden op het getuigschrift vermeld, bv.:

Stap 3: Getuigschriften (en andere documenten) afprinten

Langs menu 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' - 'Getuigschriften/Attesten' kan het getuigschrift basisonderwijs klassikaal worden afgeprint.
Voor een IAC-leerling is dit automatisch een getuigschrift via een individueel aangepast curriculum.

Er kan tevens een lijst met getuigschriften/attesten afgeprint worden. Bij 'Af te drukken document' klikt u op de pijl achteraan. In de keuzelijst die openklapt kiest u voor 'Lijst van Getuigschriften en attesten'.

Langs menu 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' kunnen nog een aantal andere lijsten/documenten afgeprint worden (leerlingendossiers, notulen, BASO-fiche).
Het gezinshoofd op de leerlingendossiers wordt opgehaald uit tabblad 'Relaties', veld 'Verantwoordelijke' (het bijhorend adres uit tabblad 'Adressen').


Hoe u een ATTEST afprint voor leerlingen die niet alle eindtermen hebben bereikt en o.b.v. leeftijd overgaan naar het secundair onderwijs leest u in dit artikel.


Voor de wettelijke onderrichtingen verwijzen we naar BaO/98/11.