Instappers naar volgend schooljaar overzetten Instappers naar volgend schooljaar overzetten

Instappers naar volgend schooljaar overzetten

Met instappers wordt bedoeld peuters die pas starten op 1 september 20.. van het volgende schooljaar.

Net als de "gewone" peuters moeten deze leerlingen overgezet worden naar het nieuwe schooljaar langs het menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Einde/begin schooljaar'.
Er werd een speciale "klasgroep" voorzien zodat u deze leerlingen makkelijk kunt traceren: "stapt pas in volgend schooljaar".

mceclip0.png

 Bij het overzetten naar volgend schooljaar krijgen deze peuters automatisch een stamnummer toegekend.

Vergeet niet dat deze instappertjes ook als zittende leerlingen moeten meegerekend worden bij de capaciteiten!