Koppeling met Smartschool initialiseren Koppeling met Smartschool initialiseren

Koppeling met Smartschool initialiseren

Om ALLE leerlingen die bij u ingeschreven zijn zichtbaar te maken in Smartschool, moet de synchronisatie met Smartschool (bij de start van) elk schooljaar geïnitialiseerd worden.
Hiervoor gaat u naar menu Algemeen - structuur. 

Daar klikt u op het tabblad 'Smartschool'.

Vervolgens klikt u op het woord 'hier' in de zin 'Initialiseer hier schooljaar 20xx-20xx in Smartschool voor de aangevinkte school-vestigingen'

Indien de koppeling in meerdere vestigingen actief is, dan dient u  ALLE vestigingen aan te vinken.

U kan de initialisatie slechts één keer uitvoeren. Als u deze lijn dus niet ziet staan, werd dit al uitgevoerd voor dit schooljaar.