Capaciteiten instellen - Gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24 Capaciteiten instellen - Gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24

Capaciteiten instellen - Gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24

Dit artikel is van toepassing op het gewoon basisonderwijs, waar vanaf schooljaar 2023-24 het nieuwe inschrijvingsdecreet van toepassing is.

Voor het buitengewoon basisonderwijs (en voor het gewoon basisonderwijs t/m schooljaar 2022-23) blijft de vroegere werkwijze van toepassing t/m schooljaar 2024-25.

Eerst en vooral moet u, afhankelijk van het feit of uw school al dan niet leerlingen moet kunnen weigeren, enkele instellingen doen onder menu Algemeen - School - Organisatie.

Hiervoor leest u eerst dit artikel na.

Zodra u de zaken zoals omschreven in bovenstaand artikel hebt ingesteld, kunt u aan de slag.

Indien u als school geen leerlingen moet weigeren, hoeven er uiteraard geen capaciteiten te worden ingesteld.

Het vervolg van dit artikel is dus enkel van toepassing voor scholen die effectief capaciteiten moeten instellen, omdat er leerlingen geweigerd moeten kunnen worden. Deze scholen werken m.a.w. ook met een aanmeldingssysteem.
Er is één uitzonderling, nl. anderstalige nieuwkomers. Ook niet-aanmeldende scholen kunnen immers anderstalige nieuwkomers weigeren (cf. punt 6.1.5 van de omzendbrief).

Capaciteiten instellen

Capaciteit = het maximum aantal leerlingen dat kan ingeschreven worden voor een bepaald 'niveau'.
Het wordt bepaald door het schoolbestuur, vóór de start van de inschrijvingsperiode.

Capaciteiten kunnen worden ingesteld op verschillende niveaus waarvan er twee verplicht zijn, nl. op schoolniveau en op vestigingsniveau (cf. punt 5.3 van de omzendbrief).

Facultatief (dit is niet verplicht) kunt u ook extra capaciteiten instellen van het type geboortejaar (kleuter) en leerjaar (lager), anderstalige nieuwkomers (cf. punt 6.1.5 van de omzendbrief) of op campusniveau (cf. punt 2.2.4 van de omzendbrief). Voor de oudste kleuters (zgn. herkleuteraars) is er een uitzondering voorzien.

Via de groene plusknop kunt u deze capaciteiten aanmaken:

De naam en de omschrijving kiest u zelf.

Bij maximum vult u het maximum aantal leerlingen in voor deze capaciteit en bij het veld 'Zittend' maakt u een schatting van het aantal 'zittende leerlingen'. 

Let op: zittende leerling = een leerling die reeds ingeschreven was voor het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor het inschrijvingsregister geldt. 


Zodra u alle capaciteiten ingesteld hebt, navigeert u naar menu Algemeen - School - Organisatie.

Daar vinkt u het veld 'De capaciteiten zijn ingesteld' aan, waarmee je bevestigt dat ALLE capaciteiten correct zijn ingesteld alvorens je begint met inschrijven. Is dit veld niet aangevinkt, dan krijg je deze pop-up te zien bij het toevoegen van een leerling of in het acceptatiescherm. Klik je op 'Ja', dan wordt dit veld automatisch aangevinkt en kun je verder met inschrijven.

'Alle leerlingen van vorig schooljaar hebben een nieuwe bestemming gekregen' is van belang voor de berekening van het aantal vrije plaatsen in het nieuwe capaciteitenoverzicht.