Attest of Getuigschrift basisonderwijs in buitengewoon onderwijs afdrukken Attest of Getuigschrift basisonderwijs in buitengewoon onderwijs afdrukken

Attest of Getuigschrift basisonderwijs in buitengewoon onderwijs afdrukken

Werkt u in een school uit het buitengewoon onderwijs, dan is het niet nodig om iedereen geslaagd te zetten.

Als BLO-school moet u enkel aan leerlingen die overgaan naar het secundair onderwijs een attest of getuigschrift basisonderwijs (o.b.v. handelingsplan) uitreiken.

De wettelijke onderrichtingen vindt u in BaO/98/11.
Zie ook de infopagina 'Getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon onderwijs'.

In Informat gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Ondertekenaar invullen

De ondertekenaar van het attest/getuigschrift basisonderwijs kan gedefinieerd worden langs menu 'Algemeen' - 'Structuur' - (school/vestiging selecteren) - tabblad 'Ondertekenaar' - luik 'Studiebewijzen'.
Een ingescande handtekening is niet rechtsgeldig en wordt dan ook niet voorzien voor de studiebewijzen. 

Gelieve dit zowel in HUIDIG als VOLGEND schooljaar aan te vullen, zodat dit in de toekomst automatisch overgezet wordt naar het nieuwe schooljaar.
Volgens de richtlijnen van het departement wordt dit getuigschrift steeds door de voorzitter van het schoolbestuur ondertekend. Wel mag een gemandateerde tekenen en die kan dan met de hand, of met een stempel, de vermelding "gemandateerde" aan de naam laten voorafgaan.

Stap 2: De leerlingen die een GETUIGSCHRIFT hebben behaald geslaagd zetten

  • Menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' - tabblad 'Inschrijving': bij deze leerlingen het veld 'Resultaat' invullen met "Geslaagd via handelingsplan"
  • Vanuit dit scherm kunt u - na bevestigen van de gegevens met de groene vink - het getuigschrift afdrukken. 

Stap 3: ATTEST voor leerlingen die niet alle eindtermen hebben bereikt

  • Menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' - tabblad 'Inschrijving': bij deze leerlingen het veld 'Resultaat' invullen met "Geslaagd met attest" of "Niet geslaagd, wel attest" (afhankelijk of jullie school zelf de leerling al dan niet als "geslaagd" beschouwt). 

  • Vanuit dit scherm kunt u - na bevestigen van de gegevens met de groene vink - het attest afdrukken. 

Stap 4: Getuigschriften (en andere documenten) afprinten

Langs menu 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' - 'Getuigschriften/Attesten' kan het getuigschrift basisonderwijs klassikaal worden afgeprint.

Er kan tevens een lijst met getuigschriften/attesten afgeprint worden. Bij "Af te drukken document" klikt u op de pijl achteraan. In de keuzelijst die openklapt kiest u voor "Lijst van Getuigschriften en attesten".

Langs menu 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' kunnen nog een aantal andere lijsten/documenten afgeprint worden (leerlingendossiers, notulen, BASO-fiche).
Het gezinshoofd op de leerlingendossiers wordt opgehaald uit tabblad 'Relaties', veld 'Verantwoordelijke' (het bijhorend adres uit tabblad 'Adressen').