Persona - Aanmaken berichten Persona - Aanmaken berichten

Persona - Aanmaken berichten

Zoals je kon lezen in de Nieuwsbrief AGODI maart 2024 wordt het elektronisch personeelsdossier vernieuwd.
Personeelsberichten zullen in de toekomst niet meer via Edison, maar via Persona worden geregistreerd bij AGODI.

Deze vernieuwing wordt gefaseerd doorgevoerd, te beginnen met de persoonsgebonden gegevens.
Vanaf zondag 21 april is het bijgevolg niet meer mogelijk om volgende RL's aan te maken:
- RL 5 (Woonplaats);
- RL 6 (Verblijfpaats);
- RL 7 (Familiale toestand);
- RL 9 (Immatriculatie);
- RL 14 (Wijziging bankrekeningnummer).

Dit zijn de berichten die vanaf 30.04.2024 naar Persona kunnen worden doorgestuurd:

- Immatriculatie;
- Wijzig persoonsgegevens;
- Wijzig verblijfplaats;
- Stopzetting verblijfplaats;
- Wijzig bankrekening;
- Wijzig fiscale toestand;
- Wijzig M-kaart status;
- Overlijdensdatum.

 

Merk op: de burgerlijke staat wordt NIET geregistreerd via Persona, maar door AgODi zelf opgehaald uit MAGDA o.b.v. het INSZ-nummer (rijksregister- of BIS-nummer). Een wijziging van burgerlijke staat moet dus niet worden doorgestuurd (dit in tegenstelling tot de vroegere RL7 waar de burg. staat van het personeelslid wél werd meegestuurd).
Het moet uiteraard wél nog worden aangepast in Informat zelf. Dit is ondermeer van belang voor het registreren van de fiscale toestand van de partner in Persona. Vandaar dat er automatisch een pop-upvenster verschijnt bij wijziging VAN of NAAR burgerlijke staat 'Gehuwd of wettelijk samenwonend'.
Enkel een verblijfsadres dat niet geldt als domicilieadres moet worden doorgestuurd!
Het domicilieadres wordt door AgODi zelf opgehaald uit MAGDA o.b.v. het INSZ-nummer. De RL 5 heeft geen equivalent gekregen in Persona. Een wijziging van domicilieadres moet dus niet worden doorgestuurd. Het moet wél nog worden aangepast in Informat zelf, want voorlopig(?) is er geen terugzending van Persona om het domicilieadres automatisch up te daten.

 

Uitgebreide informatie i.v.m. het immatriculatiebericht vind je hier.
In de rest van dit artikel gaan we verder in op het aanmaken/doorsturen van de overige berichten.

Er zijn twee manieren om een Persona-bericht aan te maken/door te sturen.

1) Bericht automatisch aanmaken/doorsturen

Bij het wijzigen van persoonsgebonden gegevens wordt er automatisch een bericht aangemaakt en desgewenst doorgestuurd.

Een voorbeeld om dit illustreren.
Mevr. Maes heeft initieel 2 kinderen ten laste:

... en krijgt er nog een extra kind ten laste bij.
Bij het opslaan van de wijziging van 2 naar 3 kinderen krijg je een pop-upvenster aangeboden waar standaard is aangevinkt dat het bericht automatisch zal worden verstuurd naar Persona (1) wanneer je op de groene vink (2) klikt.

Klik je op de groene vink, dan krijg je in dit geval volgende boodschap:


Wens je het bericht niet automatisch te versturen, dan moet je het veld 'Meteen versturen naar Persona' (1) uitvinken en krijg je volgende boodschap nadat je op de groene vink (2) hebt geklikt: 

Het bericht wordt dan klaargezet in het 'Overzicht berichten' en kan van daaruit worden doorgestuurd.

In beide gevallen klik je op het kruisje in de rechterbovenhoek (3) om het pop-upscherm te sluiten en kom je terug in het onderliggende scherm waarin je de wijzigingen hebt aangebracht.

Sluit je het scherm af (via het kruisje in de rechterbovenhoek (3)) zonder op de groene vink (2) te klikken, dan wordt de wijziging in het onderliggende scherm wel bewaard, maar wordt er geen bericht aangemaakt. Dit moet in dat geval manueel gebeuren. 

2) Bericht manueel aanmaken/doorsturen

Als je persoonsgegevens hebt gewijzigd, maar het bericht met deze wijziging(en) niet automatisch hebt aangemaakt/doorgestuurd (zie punt 1 hierboven), dan moet je dit manueel doen.

We illustreren dit opnieuw aan de hand van een concreet voorbeeld.
Stel dat we bij mevr. Maes het aantal kinderen ten laste hebben gewijzigd van 2 naar 3, en meteen het aangeboden pop-upscherm hebben afgesloten met het kruisje in de rechterbovenhoek:

De wijziging van 2 naar 3 kinderen wordt dan wel bewaard, maar er wordt geen bericht aangemaakt.
Hiervoor moeten we de optie 'Aanmaken berichten' onder de rubriek 'Persona' selecteren en op het icoontje klikken vooraan de lijn 'Wijzig fiscale toestand':

Je krijgt dan onderstaande pop-up aangeboden waarbij standaard is aangevinkt dat het bericht automatisch zal worden verstuurd naar Persona (1) wanneer je op de groene vink (2) klikt.

Klik je op de groene vink, dan krijg je volgende boodschap:


Wens je het bericht niet automatisch te versturen, dan moet je het veld 'Meteen versturen naar Persona' (1) uitvinken en krijg je volgende boodschap nadat je op de groene vink (2) hebt geklikt: 

Het bericht wordt dan klaargezet in het 'Overzicht berichten' en kan van daaruit worden doorgestuurd.

In beide gevallen klik je op het kruisje in de rechterbovenhoek (3) om het pop-upscherm te sluiten en kom je terug in het onderliggende scherm met mogelijke berichten.

Sluit je het scherm meteen af met het kruisje in de rechterbovenhoek (3) - zonder op de groene vink (2) te klikken - dan zal er uiteraard geen bericht worden klaar gezet.