Fiscale toestand partner registreren in Persona
Enkel bij burgerlijke staat ‘Gehuwd of wettelijk samenwonend’: ... word...
Ondertekenaar Personaberichten
De ondertekenaar van de Personaberichten (en Edisonzendingen) moet gedef...
M-kaart
Bij een personeelslid met de Britse nationaliteit kun je aangeven dat hi...
Persona - Immatriculatie
Gegevens van een nieuw personeelslid voeg je toe langs menu 'Personeel t...
Persona - Aanmaken berichten
Zoals je kon lezen in de Nieuwsbrief AGODI maart 2024 wordt het elektron...
Persona - Overzicht berichten
Je kunt zowel een individueel overzicht per personeelslid: ... als een ...
Personen ten laste doorgeven
Via tabblad 'Familiaal' kunt u het aantal kinderen/65-plussers/andere pe...