Ondertekenaar Personaberichten Ondertekenaar Personaberichten

Ondertekenaar Personaberichten

De ondertekenaar van de Personaberichten (en Edisonzendingen) moet gedefinieerd worden via menu 'Documenten' - 'Ondertekenaars documenten'.

Ga onderaan naar de tweede pagina, en klik achteraan het (tweede) document 'Edison zending / Persona berichten' op het wijzig-icoontje:

Klik in kolom 'Ondertekenaar 1' op het pijltje om de keuzelijst met ondertekenaars te openen, en selecteer de gewenste ondertekenaar. Hoe deze lijst wordt samengesteld, leest u in dit artikel.
Vink desgewenst het veld 'DigiHand?' aan om de ingescande handtekening van de gekozen ondertekenaar automatisch op het document te laten afprinten:

Vergeet niet op te slaan door achteraan op de groene vink te klikken!