Fiscale toestand partner registreren in Persona Fiscale toestand partner registreren in Persona

Fiscale toestand partner registreren in Persona

Het beroepsinkomen van de partner heeft invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing (cf. PERS/2005/24(13AC)).

Enkel bij burgerlijke staat ‘Gehuwd of wettelijk samenwonend’:

... worden de fiscale gegevens van de partner meegestuurd bij het aanmaken van bericht 'Wijziging fiscale toestand' en vermeld op de bijhorende uitprint:

De gegevens van de partner vul je in via luik 'Familiaal' - tabblad 'Partner'.

Merk op: de naam van de partner is niet verplicht in te vullen.
Indien de partner overleden is, dan worden de fiscale gegevens van de partner niet meegestuurd (ook niet bij burgerlijke status 'Gehuwd of wettelijk samenwonend').

Bij wijziging VAN of NAAR burgerlijke staat ‘Gehuwd of wettelijk samenwonend’ wordt een pop-up genereerd om een bericht ‘Wijzig fiscale toestand’ aan te maken.

Wijzigen van het type inkomen van de partner (via luik 'Familiaal' - tabblad 'Partner') genereert GEEN pop-up indien burgerlijke staat NIET 'Gehuwd of wettelijk samenwonend' is.

Wanneer bij een immatriculatie of een 'Wijzig fiscale toestand' voor iemand die gehuwd of wettelijk samenwonend is (en van wie de partner niet overleden is) het type inkomen NIET is ingevuld op de pagina ‘Familiaal’, zal dit in de pop-up een fout genereren:

Merk op: als de partnergegevens niet mee gestuurd worden, betekent dit dat het personeelslid fiscaal gezien geen partner heeft. Waren er eerder wél fiscale gegevens van de partner geregistreerd, dan zullen die worden geschrapt!