Capaciteit oudste kleuters (geboortejaar) - Herkleuteraars Capaciteit oudste kleuters (geboortejaar) - Herkleuteraars

Capaciteit oudste kleuters (geboortejaar) - Herkleuteraars

Zoals aangegeven in BaO/2022/02 mogen de twee geboortejaren van de oudste kleuters samen genomen worden als capaciteit:

Hiertoe is onderstaand veld voorzien op de pagina van de capaciteiten:

Dit veld is enkel zichtbaar vanaf schooljaar 2024-25 bij het oudste geboortejaar waarvoor in het betreffende schooljaar capaciteiten kunnen worden ingesteld, en wordt standaard aangevinkt.

Uiteraard is onze capaciteitsberekening hierop aangepast voor zowel iVoorinschrijvingen, het accepteren van inschrijvingen als het individueel toevoegen van inschrijvingen.

Ook het capaciteitenoverzicht werd aangepast zodat er rekening gehouden wordt met de twee geboortejaren binnen één capaciteit.

Verder hebben we er voor gezorgd dat bij het initialiseren van een nieuw schooljaar de capaciteit van het oudste geboortejaar automatisch wordt geschrapt in het schooljaar waarvoor er wordt geïnitisaliseerd.