Algemeen

N.a.v. het nieuwe inschrijvingsrecht voor het gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24 (voor het buitengewoon basisonderwijs blijft het oude inschrijvingsrecht van toepassing t/m schooljaar 2024-25) werd een nieuw - dynamisch - capaciteitenoverzicht ontwikkeld. 

Dit overzicht is enkel van toepassing voor scholen die leerlingen moeten weigeren o.w.v. capaciteit, en bijgevolg verplicht zijn om met een aanmeldingsprocedure te werken (cf. BaO/2022/02).

Je vindt dit overzicht bij de capaciteiten zelf (menu 'Organisatie' - 'Capaciteiten'):

... in de toevoegwizard (menu 'Leerlingen' - 'Toevoegen'): 

... bij het overzetten van leerlingen naar/binnen het nieuwe schooljaar (menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming'):

... en in het acceptatiescherm (menu 'Leerlingen' - 'Accepteren'):

Parameters

De referentiedatum (1) wordt standaard ingevuld met de dag waarop de afdruk wordt gemaakt, maar je kunt hier ook een datum in de toekomst invullen zodat er rekening gehouden wordt met uitschrijvingen die verder in het schooljaar liggen. 
Vóór 1 september wordt de referentiedatum ingevuld met 01/09/20XX.

Voortaan kun je dit overzicht raadplegen voor alle scholen/vestigingen (2) waar je rechten op hebt zonder in die andere school/vestiging te moeten inloggen.

Wie via ivoorinschrijvingen/inschrijvingsAPI/import werkt, kan er voor kiezen om de nog te accepteren inschrijvingen mee te tellen (3).
In de leerlingenlijst die vanuit het capaciteitenoverzicht kan worden opgeroepen (zie hieronder) wordt de klas ingevuld met 'Te accepteren' aangezien er uiteraard nog geen klas werd toegekend aan deze leerlingen (kan handig zijn om op te sorteren zodat je die leerlingen gegroepeerd krijgt in de lijst).

Door op een onderlijnd getal (4) te klikken krijg je te zien over welke leerlingen het gaat.

Berekeningswijze vrije plaatsen

Er zijn twee berekeningswijzen: o.b.v. het geschatte aantal zittende leerlingen en o.b.v. de effectief overgezette leerlingen.

Geschatte aantal zittende leerlingen

Voor de start van de inschrijvingen maak je bij de capaciteiten een schatting van het aantal leerlingen dat zal overgaan naar het nieuwe schooljaar:

In dat geval wordt het aantal vrije plaatsen berekend o.b.v. dit aantal:

Effectief overgezette leerlingen

Zijn alle zittende leerlingen overgezet naar het nieuwe schooljaar, dan moet je dit aanduiden onder menu 'Algemeen' - 'School' - 'Organisatie':

In dat geval wordt het aantal vrije plaatsen berekend o.b.v. het aantal effectief overgezette leerlingen: