Inschrijvingen gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24 - Vooraf in te stellen Inschrijvingen gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24 - Vooraf in te stellen

Inschrijvingen gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24 - Vooraf in te stellen

Merk op dat dit artikel werd opgemaakt voor schooljaar 2023-24. Voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2024-25 moet rekening gehouden worden met de in de tijdslijn van BaO/2022/02 vermelde datums.

Vanaf schooljaar 2023-24 is het nieuwe inschrijvingsrecht van toepassing voor het gewoon basisonderwijs (voor het buitengewoon basisonderwijs blijft het huidige inschrijvingsrecht van toepassing t/m schooljaar 2024-25).

De belangrijkste wijziging is het onderscheid tussen scholen die al dan niet leerlingen moeten weigeren o.w.v. capaciteit (cf. BaO/2022/02, punt 3).

Scholen die geen enkele leerling weigeren o.w.v. capaciteit

Moet je als school geen enkele leerling weigeren, dan moet het veld 'Als school moeten we leerlingen kunnen weigeren op basis van capaciteit' worden AFgevinkt (menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie') en moet er uiteraard geen enkele capaciteit worden ingesteld.
De start vrije inschrijvingen wordt standaard door ons ingevuld, maar mag in dit geval uiteraard worden aangepast (kan wel niet vóór de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar vallen).

Scholen die (mogelijks) leerlingen moeten weigeren o.w.v. capaciteit

Verwacht je wel capaciteitsproblemen, dan ben je verplicht met een voorafgaande aanmeldingsprocedure te werken en moet het veld 'Als school moeten we leerlingen kunnen weigeren op basis van capaciteit' AANgevinkt blijven (menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie') en moeten er uiteraard capaciteiten worden ingesteld.
De start vrije inschrijvingen mag in dit geval NIET worden aangepast! Dit is immers de officiële startdatum van de vrije inschrijvingen voor alle scholen die werken met een aanmeldingsprocedure (cf. BaO/2022/02, punt 5.2).

Zoals je ziet in bovenstaande schermafdruk worden er een paar extra velden zichtbaar als je als school leerlingen moet kunnen weigeren.

  • 'Alle leerlingen van vorig schooljaar hebben een nieuwe bestemming gekregen' is van belang voor de berekening van het aantal vrije plaatsen in het nieuwe capaciteitenoverzicht.

  • Via het veld 'De capaciteiten zijn ingesteld' bevestig je dat ALLE capaciteiten correct zijn ingesteld alvorens je begint met inschrijven.
    Is dit veld niet aangevinkt, dan krijg je deze pop-up te zien bij het toevoegen van een leerling of in het acceptatiescherm. Klik je op 'Ja', dan wordt dit veld automatisch aangevinkt en kun je verder met inschrijven.


  • De bijkomende velden i.v.m. capaciteitsberekening zijn bruikbaar voor scholen die werken met onze voorinschrijvingen of inschrijvings API.
    Door met de cursor op het info-icoontje te staan krijg je te zien wat de functionaliteit is van deze velden:

Aangezien ze niet meer van toepassing zijn in het nieuwe inschrijvingsrecht werden een aantal zaken geliquideerd.
Zo wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen indicator- en niet-indicatorleerlingen tijdens de inschrijvingsperiode (enkel nog tijdens de aanmeldingsperiode) en zijn de capaciteitsniveaus kleuter en lager afgeschaft (cf. BaO/2022/02, punt 5.3).
Tijdens de inschrijvingsperiode zijn enkel nog de voorrangsgroepen 'Kind van personeelslid' en 'Zelfde leefentiteit' van toepassing. Dit veld wordt enkel aangeboden indien het inschrijvingsmoment vóór de startdatum van de aanmeldingsperiode ligt (cf. BaO/2022/02, punt 5.2).
In het scherm van de capaciteiten is de startdatum van de vrije inschrijvingen verdwenen, aangezien deze datum voor alle scholen/capaciteiten dezelfde is. Deze datum moet op schoolniveau worden ingegeven (menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie'; zie hoger). 

Er is een nieuw model van het weigeringsdocument o.b.v. capaciteit of voorrangsregels.