Domicilie-adres wijzigen (SO) Domicilie-adres wijzigen (SO)

Domicilie-adres wijzigen (SO)

U roept de leerling op langs menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' en gaat naar tabblad 'Adressen'.

Daar selecteert u het adres dat als domicilie-adres moet gedefinieerd worden, en vinkt u het veld 'Domicilie' aan:

mceclip1.png

Bij het oorspronkelijke domicilie-adres wordt dit veld dan automatisch afgevinkt.