Digitale handtekening opladen (SO) Digitale handtekening opladen (SO)

Digitale handtekening opladen (SO)

Een digitale handtekening kan opgeladen worden langs menu Algemeen > School > tabblad 'Functies' of Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' via het veld 'Handtekening'. Afhankelijk van welk document u wenst af te drukken, voegt u deze op de desbetreffende plaats toe.

De studiebewijzen dienen nog steeds manueel ondertekend te worden. 

Om te weten waar u de handtekening dient op te laden, kunnen volgende artikels u helpen:

Ondertekenaars documenten/brieven/... (SO)

Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten (SO)

Achteraan het veld 'Handtekening' staat een oranje sterretje. Daar klikt u op om de handtekening te kunnen opladen.

mceclip0.png

Hierna verschijnt een pop-upscherm 'Handtekeningen'. U kunt een nieuwe handtekening toevoegen (1) of kopiëren van een andere vestiging (2). 

mceclip1.png

  1. Wenst u een nieuwe handtekening toe te voegen, dan dient u te bladeren op uw PC naar de locatie waar de digitale handtekening door u werd bewaard. Deze dient opgeladen te worden als jpg-bestand. U voegt een naam en functie toe aan deze handtekening. Hierna bewaart u de handtekening met de groene vink.

mceclip2.png

2. Bij het kopiëren van de handtekening vinkt u de school/vestiging aan vanwaar u deze wenst te kopiëren en drukt u vervolgens op de knop 'Kopieer handtekeningen van geselecteerde vestigingen'.

Hierna verschijnt de melding "Handtekening(en) gekopieerd". De handtekening zelf vindt u terug in het pop-upscherm 'Handtekeningen'.

mceclip3.png

mceclip0.png

mceclip1.png

Let op: De handtekening die opgeladen werd, dient nog geselecteerd te worden. Hiervoor gaat u terug naar het vorige tabblad en klikt u op het 'wijzigicoon' om vervolgens bij het veld 'Handtekening' de digitale handtekening te selecteren en te bewaren.

mceclip4.png