Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren' (SO) Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren' (SO)

Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren' (SO)

De filter voor leerlingen is terug te vinden via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren', links onderaan het scherm (= verrekijker). De filter bepaalt welke leerlingen verschijnen in de leerlingenlijst.

De verrekijker  :

1) Er kan een standaard filter geplaatst worden op verschillende niveaus:

                     - Inschrijving
                     - Leerling
                     - School
                     - OM
                     - Indicator
                     - Zittend

U maakt de juiste keuze en bevestigt vervolgens uw selectie met het groene vinkje. 

Inschrijving:

- Er kan per afdeling, afdelingsjaar, klas en leerjaar gefilterd worden. 

- Een filter kan ook geplaatst worden op de status van de inschrijving: Gerealiseerd, Niet gerealiseerd, Uitgesteld, Parallel en Geannuleerd. Met de keuzes 'Alle' en 'Geen' kunt u alle statussen samen aan- of uitvinken.

Leerling: 

-  U kunt één of meerdere leerlingen filteren uit de lijst door te filteren op naam van de leerling.

- Er kan een leerling gezocht worden op basis van het stamnummer.

- Alle leerlingen van een bepaalde gemeente kunnen getoond worden.

- Aan de hand van type relatie en de naam van betrokken persoon kan een leerling opgezocht worden (kan bv. handig zijn als rekening betaald wordt door een mama en u niet meteen kan achterhalen voor welke leerling).

- Door het bolletje aan te kruisen bij 'Alle' worden alle leerlingen getoond die in het huidige schooljaar een inschrijving hebben of gehad hebben. Dus ook uitgeschreven leerlingen worden vervolgens weergegeven.

- 'Huidige leerlingen' toont enkel de leerlingen met een inschrijving op vandaag.

- De nieuwe leerlingen zijn leerlingen met een inschrijving sinds de start van het huidige schooljaar én zonder inschrijving in vorig schooljaar.

- Als u alle leerlingen wenst te zien behalve de nieuwe leerlingen, kiest u voor 'Exclusief nieuwe'.

School:

- De filter kan toegepast worden op de leerlingen van de school en vestiging waarin u bent ingelogd.

- Alle leerlingen van de aangemelde school.

- Alle leerlingen van de aangemelde vestiging (dit kan handig zijn wanneer 2 verschillende instellingsnummers gevestigd zijn op één en dezelfde vestigingsplaats).

- Of alle leerlingen van de scholen waarop rechten.

OM (= Ondersteuningsmodel, het vroegere GON)u kunt filteren op enkel de OM, de niet-OM, ex-OM of OM + Ex-OM leerlingen.

Indicator: filteren kan ook op de indicator- of niet-indicatorleerlingen.

Zittend: zittende of niet-zittende leerlingen kunnen afzonderlijke getoond worden.

2) Het is mogelijk eigen filters in te stellen door op de verrekijker te klikken bovenaan het filterscherm:

- Met het plusteken kan een nieuwe filter aangemaakt worden. 

- In de velden 1 tot en met 4 kunt u de voorwaarden kiezen.

- Er kan gesorteerd worden volgens een bepaald item in oplopende of aflopende volgorde.

- De instellingen worden opgeslagen door eerst een omschrijving in te vullen en vervolgens op het groene vinkje te drukken.

  • Groene vinkje = opslaan
  • Groene vinkje en uitroepteken = opslaan en filter toepassen
  • Uitroepteken = filter toepassen zonder gegevens op te slaan
  • Lijst filters =  u kunt terugkeren naar de lijst van eigen filters via het icoon met de trechter.

- U kunt de filter delen met andere gebruikers die eveneens rechten hebben op dezelfde school door aan te vinken 'Ik wil deze filter delen met andere gebruikers'.