Volzetverklaring (vanaf tweede jaar) Volzetverklaring (vanaf tweede jaar)

Volzetverklaring (vanaf tweede jaar)

De wettelijke basis vindt u in SO/2012/01 en SO/2022/02.

1. Het begrip volzetverklaring

Volzetverklaring = het vastleggen door school- of centrumbestuur van het aantal leerlingen voor een bepaald niveau.

Volzet verklaren kan op een of meerdere van volgende niveaus:

  • De school, met uitzondering van het eerste leerjaar A en B;
  • Per centrum voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs;
  • Per vestigingsplaats, met uitzondering van het eerste leerjaar A en B;
  • Per structuuronderdeel of combinatie van structuuronderdelen, al dan niet per vestigingsplaats, met uitzondering van het eerste leerjaar A en B.

Volzetverklaringen zijn dus enkel van toepassing vanaf het tweede jaar én niet in Brusselse scholen (cf. SO/2012/01, punt 6.3).

2. Het instellen van een volzetverklaring

U vertrekt vanuit het scherm van de capaciteiten (menu 'Organisatie'). 

U voegt een "capaciteit" toe voor het niveau dat u volzet wil verklaren. Deze capaciteit is van type 'School', 'Campus', Vestiging' of ‘Afdelingsja(a)r(en): vanaf 2de jaar’.
Net als voor de capaciteiten voor het eerste jaar/Brussel Hoofdstad/BuSO vult u maximum toegelaten en aantal zittende leerlingen in.
Merk op: leerlingen van het eerste jaar mogen niet meegeteld worden op niveau van school, campus en vestiging!

mceclip1.png

Om een bepaald niveau volzet te verklaren moet het veld 'Volzetverklaring' worden aangevinkt en moeten datum en uur van volzetverklaring worden ingevuld:

mceclip0.png

Enkel wanneer het veld 'Volzetverklaring' is aangevinkt, zal een leerling die ingeschreven wordt voor het betreffende niveau worden geweigerd!
Er is dus geen automatische weigering o.b.v. het ingestelde maximum en het aantal inschrijvingen zoals bij de capaciteiten!

Boven het veld 'Volzetverklaring' vindt u (louter informatief) het aantal gerealiseerde inschrijvingen.

Op het capaciteitenoverzicht werd een kolom toegevoegd waarop alle volzetverklaringen te zien zijn:

mceclip1.png