Lijst Taalinspectie Lijst Taalinspectie

Lijst Taalinspectie

-- Enkel van toepassing voor Brusselse scholen! --

Begin september 2022 werd de schoollijst ‘Taalinspectie’ grondig aangepast.

Vroeger was dit één lijst, nu is dit een viervoudige lijst met elk een eigen paginanummering (één pdf, vier lijsten)

 • lijst met nieuwe inschrijvingen;
 • lijst met wijzigingen;
 • lijst met uitschrijvingen;
 • lijst met adreswijzigingen.
  • Leerlingen waarvan het domicilie-adres verandert naar een Waalse gemeente (of buitenland) komen op deze lijst op voorwaarde dat de verhuisdatum gelegen is in de opgegeven periode.

   mceclip0.png
    
  • De verhuisdatum kan ingeven worden op de pagina van de adressen.
   Dit veld is enkel zichtbaar voor Brusselse scholen én wanneer het domicilie-adres in Wallonië (of het buitenland) ligt.

   mceclip1.png

  • Wanneer de leerling naast het domicilie-adres nog een ander adres (dan het domicilie-adres) als verblijfsadres heeft (bv. in Vlaanderen of Brussel) zal dat verblijfsadres ook weergegeven worden op de lijst.