Aantal leerlingen per administratieve groep (SO) Aantal leerlingen per administratieve groep (SO)

Aantal leerlingen per administratieve groep (SO)

Er zijn twee mogelijkheden om dit te bekomen.

1) Via menu 'Leerlingen' - 'Tellen' - 'Administratieve groep'

Geef de datum in waarop u de telling wil uitvoeren en duid aan of het voor één of meerdere sch(o)l(en)/vestiging(en) is.
Het resultaat kunt u exporteren naar Excel of Word.

mceclip0.png

2) Via menu 'Afdrukken' - 'Schoollijsten' - nr. 26 'Telling per administratieve groep'.

Deze telling is steeds voor de volledige school. U kunt wel de tellingsdatum kiezen.
Het resultaat is een PDF-document.

mceclip1.png

Merk op: deze lijst enkel van toepassing voor voltijds secundair onderwijs.