Klaslijst (uitgebreid met LPV's) (SO) Klaslijst (uitgebreid met LPV's) (SO)

Klaslijst (uitgebreid met LPV's) (SO)

Bij het genereren van een "klaslijst uitgebreid met LPV's" , kan u ,naast de gegevens van de leerling ook de contactgegevens van de LPV (leerplichtverantwoordelijke(n) gaan opvragen. 

Het is belangrijk, dat de relaties  mceclip0.png en de communicatienummers mceclip1.pngbij de leerling correct worden aangevuld, alvorens u de lijst gaat gaan raadplegen.

mceclip3.png

 

Aan de hand van volgend stappenplan, kan u de lijst gaan raadplegen:

 

1) Toevoegen van relaties  bij de leerling via dit icoontje mceclip0.png

Klik op 'toevoegen' en vul de ontbrekende gegevens aan. Belangrijk is dat het 'type' en de '1ste en of 2de LP-verantwoordelijke' worden aangeduid bij de leerling

 

mceclip7.png

2) Toevoegen van communicatienummers  bij de leerling via dit icoontje  mceclip1.png

Vooraleer u communicatienummers gaat toevoegen, krijgt  u onder de lijst van de communicatienummers een overzicht van de geregistreerde 'relaties' bij de leerling.

Klik op 'toevoegen', om een communicatienummer te gaan registreren. Tijdens het toevoegen, kan u het 'soort', 'type' en 'relatie' gaan selecteren. Klik vervolgens op de groene vink om op te slaan.

 

mceclip1.png

3) Afdrukken van de klaslijst (uitgebreid met LPV's)

Ga via het menu: afdrukken >klaslijsten. Duid de gewenste klas(sen) aan. Kies bij 'standaardlijsten' voor "liggend (uitgebreid LPV's)

 

mceclip7.png

Onderstaande bijlage wordt gedownload op uw computer:

mceclip8.png