Leerling verschijnt niet op registerblad Leerling verschijnt niet op registerblad

Leerling verschijnt niet op registerblad

Controleer of op het tabblad 'Inschrijving' het veld 'Zittend' niet ten onrechte is aangevinkt.
Op het registerblad worden immers enkel nieuwe leerlingen vermeld.

Merk op: leerlingen ingeschreven via een aanmeldingssysteem worden niet opgenomen. 
Voor hen is er een afzonderlijk aanmeldingsregister.
Zie omzendbrief SO/2012/01 van 05/06/2012 (vlaanderen.be).