DBSO - Deliberaties DBSO - Deliberaties

DBSO - Deliberaties

Omdat opleidingen in het deeltijds onderwijs niet schooljaargebonden zijn, gebeurt de deliberatie-invoer fundamenteel anders dan in het voltijds onderwijs.
Dit verloopt via tabblad 'Deliberatie' onder menu 'Leerlingen' - 'Consulteren':

mceclip0.png

In het eerste luik krijg je de DBSO-inschrijving(en) van de leerling te zien. Deze is/zijn wel schooljaargebonden. 
Door op het wijzig-icoontje te klikken klapt het deliberatiescherm open waar je kunt aanduiden welk(e) studiebewij(s)(zen) de leerling heeft behaald en op welke datum. Je kunt tevens bijhorende commentaren ingeven (notulen, advies, motivering).

mceclip1.png

In het tweede luik krijg je de modules aangeboden (uiteraard enkel bij modulaire, en niet bij lineaire opleidingen). Deze worden automatisch opgehaald o.b.v. het gekozen afdelingsjaar bij inschrijving en zijn niet schooljaargebonden. Bij een leerling met meerdere inschrijvingen in hetzelfde afdelingsjaar zul je dus telkens dezelfde modules en bijhorende status, etc. te zien krijgen.
Ook hier moet je op het wijzig-icoontje klikken om het deliberatiescherm te openen. Was de leerling niet geslaagd, dan kun je het veld 'Verw. competenties' invullen zodat deze competenties worden vermeld op het 'Attest van verworven competenties'. 
Een extern certificaat kun je behalen wanneer de opleiding waarvoor de leerling is ingeschreven uit meerdere modules bestaat waarvan een deel van die modules een aparte opleiding vormen (waarvoor de leerling dus niet officieel is ingeschreven). Wanneer de leerling geslaagd is voor deze modules kun je daarvoor een zgn. extern certificaat uitreiken en vul je het nummer in van de adm. groep van dit "extern afdelingsjaar".

mceclip2.png

In het laatste luik kun je informatie m.b.t. externe deliberaties ingeven.
Komt de leerling van een andere DBSO-school (die geen deel uitmaakt van jullie database), dan kun je hier bijhouden welke studiebewijzen en/of welke leerplandoelen de leerling heeft behaald in die vorige school. Dit is van belang om te weten of een bepaald studiebewijs in jullie school al dan niet mag worden uitgereikt (cf. Diploma en studiebewijzen in het deeltijds secundair onderwijs).
Ook hier moet je op het wijzig-icoontje klikken om studiebewijs aan te vinken en één van beide datums in te vullen.

mceclip3.png