Getuigschrift Alternerende Beroepsopleiding afdrukken Getuigschrift Alternerende Beroepsopleiding afdrukken

Getuigschrift Alternerende Beroepsopleiding afdrukken

Om het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding af te drukken moeten volgende zaken correct worden in-/aangevuld.

1. Het aanvullen van de vertegenwoordiger van het bedrijf

Dit kan via het menu Stages - bedrijven, hier worden aan elk bedrijf één of meerdere contactpersonen toegevoegd. Dit kunnen stagementors zijn, of vertegenwoordigers van het bedrijf. 

 

2. Het aantal lesuren

Dit kan via menu 'Organisatie' - 'Afdeling' waar u de afdeling selecteert.
Daarna gaat u naar het tabblad 'Afdelingsjaar' waar u het afdelingsjaar selecteert. 

Hier kunt u onderstaande gegevens aanvullen. 

Bij het toevoegen van een stageperiode, waarbij een bedrijf gekoppeld wordt, kunnen contactpersonen worden toegevoegd. Wanneer hier een vertegenwoordiger wordt gekoppeld, zal  het desbetreffende bedrijf afgedrukt worden op het getuigschrift. 

3. Het aantal uren stage 

Langs menu 'Stages' - 'Stages' selecteert u de desbetreffende klas/leerling en vult het aantal gepresteerde uren in.

4. De specifieke vaardigheden die werden verworven

In hetzelfde scherm kunt u de verworven vaardigheden noteren. 

5. Het getuigschrift toekennen kan via menu 'Deliberatie' - 'BuSO' - 'Deliberatie invoer eerste zittijd'.

6. Het afdrukken zelf gebeurt via menu 'Deliberatie' - 'BuSO' - 'Afdrukken attesten'.

Voorbeeld van dergelijk attest: