Bewijs van competenties en Attest van regelmatige lesbijwoning (BuSO OV3) Bewijs van competenties en Attest van regelmatige lesbijwoning (BuSO OV3)

Bewijs van competenties en Attest van regelmatige lesbijwoning (BuSO OV3)

In opleidingsfase OV3 van het buitengewoon onderwijs kan vanaf schooljaar 2022-23 een bewijs van competenties worden uitgereikt. Aan leerlingen die dit niet behalen wordt een attest van regelmatige lesbijwoning toegekend; zie omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 (vlaanderen.be).

De behaalde competenties kunnen via het individuele deliberatiescherm worden ingebracht:

Of via de klassikale deliberatie-invoer:

Deze studiebewijzen worden afgedrukt vanuit menu 'Deliberatie' - 'BuSO' - 'Afdrukken attesten':

... en moeten uiteraard worden doorgestuurd naar Discimus.