Deliberatie BuSO: tips Deliberatie BuSO: tips

Deliberatie BuSO: tips

 * Eerste zittijd

- Iedereen geslaagd zetten.

- Personeelsleden die moeten vermeld worden op notulen/ind. syntheseblad /PV toevoegen als klassenraadsleden onder menu 'Organisatie' - 'Officiële klassen' - tabblad 'Klasfuncties' (niet nodig voor wie met iRapporten werkt: zij kunnen klassenraadsleden berekenen vanuit iRapporten).

- Attesten/(Kwalificatie)getuigschriften vooraf uitprinten + afpuntingslijst ter controle.

- Blanco notulen en individuele synthesebladen (voor wie dit manueel invult tijdens deliberaties).

- Deliberatie-invoer.

- Voor wie niet met iRapporten werkt: invoer procenten (optioneel).

- Deliberatiedocumenten + lijsten en andere documenten (mededeling resultaat aan ouders/vorige school, enz.) afprinten.

- Discimus studiebewijzen: bewijzen doorsturen.

 

* Addendum

- Deliberatie-invoer addendum.

- Voor wie niet met iRapporten werkt: invoer procenten (optioneel).

- Attesten afprinten.

- Deliberatiedocumenten + lijsten en andere documenten (mededeling resultaat aan ouders/vorige school, enz.) afprinten.

- Nieuwe zending studiebewijzen via Discimus enkel voor deze leerlingen (door te filteren op naam of uitgestelde beslissing).

 

* Betwisting

- Vink het veld 'Resultaat wordt betwist' aan onder menu 'Deliberatie-invoer eerste zittijd'.

- Deliberatie-invoer betwistingen.

- Attest(en) afprinten.

- Deliberatiedocumenten + lijsten en andere documenten (mededeling resultaat aan ouders/vorige school, enz.) afprinten.

- Nieuwe zending studiebewijzen via Discimus enkel voor deze leerlingen (door te filteren op naam).