DBSO - Werkplekleren DBSO - Werkplekleren

DBSO - Werkplekleren

De belangrijkste feature op tabblad 'Component Werkplekleren' is het bijhouden van een aanwezigheidskalender per leerling.

Hiervoor moet je een contract toevoegen zodat je onderaan de weekkalender kunt invullen.

mceclip1.png

Mogelijke codes zijn:

- VK = volgens kalender: in dat geval wordt een afwezigheidscode toegekend o.b.v. de ingebrachte klaskalender (menu 'Aanwezigheden' - 'Kalender opbouwen');
- M= niet invulling werkplekleren niet door onwil (cf. punt 3.2.3 van SO 70);
- nlnw = noch les, noch werk;
- POT = leerling volgt een POT-traject;
- O: afwezigheid omwille van time-out, NAFT of zorgboerderij
- W = werken: dit is geen officiële code en wordt bijgevolg niet afgeprint op het aanwezigheidsregister, maar zorgt er voor dat op dagen waarop de leerling werkt geen andere afwezigheidscode kan worden ingevuld;
- K = niet-invulling werkplekleren door onwil;
- les: leerling volgt les;
- P (NAFT): afwezigheid om persoonlijke reden met opmerking "NAFT" (cf. Afwezigheidscode P (NAFT));
- X: niet op school verwacht (tijdelijke coronamaatregel; cf. NO/2020/01);
- N: opvang op school (tijdelijke coronamaatregel; cf. NO/2020/01).