Wat betekenen de gekleurde balkjes in de leerlingenlijst op tabblad 'Inschrijving'? (SO) Wat betekenen de gekleurde balkjes in de leerlingenlijst op tabblad 'Inschrijving'? (SO)

Wat betekenen de gekleurde balkjes in de leerlingenlijst op tabblad 'Inschrijving'? (SO)

Langs menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' krijgt u de lijst met leerlingen aangeboden.

In de eerste kolom wordt d.m.v. een kleurcode de status van de inschrijving in Discimus weergegeven.

mceclip0.png

De standaardsortering is rood - oranje - blauw - wit- groen.

Rood betekent dat de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het afdelingsjaar waarin hij/zij is ingeschreven.

Oranje betekent dat er nog een toelatingsklassenraad nodig is.

Blauw betekent dat de leerling een overlappende inschrijving (of een parallelle inschrijving) heeft.

Merk op dat type 5-leerlingen steeds een blauw balkje krijgen in de leerlingenlijst (ook als de inschrijving in de ziekenhuisschool intussen is afgelopen) omdat hier effectief sprake is van twee gelijktijdige gerealiseerde inschrijvingen tijdens het schooljaar.

Leerlingen die nog niet (volledig) geregistreerd zijn in Discimus OF voor wie nog geen toelatingscontrole is gebeurd OF voor wie er geen studieresultaten voor het onderliggende leerjaar beschikbaar zijn staan met een wit blokje.

Groen betekent dat de leerling volledig en correct geregistreerd is in Discimus, én voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Meer details leest u in artikel 'Toelatingscontrole SO'.