Schoolhistoriek binnenhalen uit Discimus Schoolhistoriek binnenhalen uit Discimus

Schoolhistoriek binnenhalen uit Discimus

Sedert januari 2019 leest Informat de studiebewijzen van het vorige schooljaar AUTOMATISCH in van zodra de leerling geregistreerd is in Discimus.
Deze studiebewijzen kunnen geraadpleegd worden op tabblad 'Historiek':

mceclip0.png

Wanneer dit studiebewijs behaald werd in een andere school die niet behoort tot de scholengemeenschap wordt automatisch ook de vorige school aangevuld op tabblad 'Externe school'.
Dat hoeft u dus zelf niet meer te doen tenzij de leerling uit het buitenland komt of school liep in de Franstalige gemeenschap.

De schoolhistoriek kan ook manueel binnengehaald worden.
Dit kan collectief via het raadplegen van de studiebewijzen, of individueel vanuit tabblad 'Historiek'.
Hiervoor verwijzen we naar stap 2 van artikel 'Externe deliberatiegegevens overlezen naar Informat'.