Ondertekenaars documenten/brieven/... (SO) Ondertekenaars documenten/brieven/... (SO)

Ondertekenaars documenten/brieven/... (SO)

In onderstaand artikel wordt beschreven waar u de ondertekenaar(s) dient in te stellen voor een bepaald document/brief/...

Afdrukken > Documenten

 • Formulier kinderbijslag

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

 • Formulier studietoelagen

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

 • Oriënteringsattest C tijdens schooljaar

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar STUDIEBEWIJZEN

 • Getuigschrift betreffende de taalinspectie

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar STUDIEBEWIJZEN

 • Schoolattest

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

 • Schoolbewijs (mutualiteit)

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

 • PV toelatingsklassenraad

1. Directeur: Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

2. Leden van de delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink kolom 'HT PV' aan bij de klassenraadsleden die het proces-verbaal moeten ondertekenen.
 

Afdrukken > Brieven

 • Opvragen van attesten van vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

 • Opvragen van attesten volgende school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

 • Toestemming foto's

Algemeen > School > tabblad 'Functies' > DIRECTEUR

 • Mededeling resultaat kerst naar lagere school 

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

 • Mededeling resultaat kerst naar vorige school 

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

 • Mededeling resultaat en punten kerst naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

Tabblad Inschrijving (via menu Leerlingen > Consulteren)

De meeste van deze afdrukken vindt u bij menu Afdrukken > Documenten terug (zie hoger)

 • PV Toelatingsklassenraad/begeleidende klassenraad

1. Directeur: Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

2. Leden van de delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink kolom 'HT PV' aan bij de klassenraadsleden die het proces-verbaal moeten ondertekenen.

 •  Attest gevolgde leerjaren

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar STUDIEBEWIJZEN

 

De ondertekenaars van de studiebewijzen vindt u terug in volgend artikel Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten.