Volgen

Begindatum inschrijving wanneer 01/09 in weekend valt

In schooljaar 2018-19 valt 1 september op een zaterdag. De eerste schooldag is bijgevolg maandag 3 september. Desalniettemin moeten nieuwe leerlingen ingeschreven worden met begindatum 01.09.2018.

We verwijzen hiervoor naar omzendbrief SO 70, punt 1.3.4:

Voor de leerlingen die regelmatig de lessen volgen vanaf de eerste lesdag van het schooljaar moet steeds 1 september worden ingevuld als begindatum van de inschrijving in de school; voor de leerlingen die na de eerste lesdag ingeschreven worden, moet de eerste dag van effectieve aanwezigheid (tenzij gewettigde afwezigheid) als begindatum van de inschrijving in de school genomen worden.

In onze toevoegwizard is  een controle ingebouwd die de begindatum automatisch aanpast naar 01.09.20XX indien 1 september in een weekend valt en u ten onrechte 02.09.20XX of 03.09.20XX invult als begindatum van de inschrijving.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen