Leerlingen overzetten naar volgend schooljaar (BO) Leerlingen overzetten naar volgend schooljaar (BO)

Leerlingen overzetten naar volgend schooljaar (BO)

Om dit te kunnen uitvoeren moet het nieuwe schooljaar geactiveerd zijn.
Is dat het geval dan kunnen de leerlingen worden overgezet. U hoeft hiermee niet te wachten tot het huidige schooljaar is afgelopen.

Tip: Zorg ervoor dat de volledige klassenstructuur (nieuwe klassen, andere benamingen enzovoort) op punt staat in volgend schooljaar, vooraleer u start met overzetten. 

U logt in, in het schooljaar van waaruit u leerlingen wilt overplaatsen.
U kiest menu Leerlingen > Nieuwe bestemming > Einde/begin schooljaar:

mceclip0.png

In de linkerhelft van het scherm selecteert u het afdelingsjaar, keuzeoptie en de klasgroep van waaruit u leerlingen wilt overzetten.
In de rechterhelft van het scherm selecteert u de school, vestiging, afdelingsjaar, keuzeoptie en klasgroep naar waar u wenst over te plaatsen.

Indien u een bepaalde leerling niet terugvindt, kan u de leerling opzoeken in het huidige schooljaar via menu Leerlingen > Consulteren > tabblad 'Historiek'. Meestal kunt u daaruit afleiden waarom u de leerling niet aangeboden krijgt.

Hoe u instappers kan overzetten, vindt u terug in dit artikel.

Enkele mogelijkheden waarom u deze leerling niet kunt terugvinden:

  1. Heeft de leerling reeds een inschrijving in het nieuwe schooljaar (is hij/zij ingeschreven in een andere school van de scholengroep of werd hij/zij reeds overgezet naar het nieuwe schooljaar)? Dan kunt u deze leerling NIET meer overzetten. Dit kunt u controleren via tabblad 'Historiek' (zie afbeelding). U moet deze leerling wél nog uitschrijven!  2. Heeft de leerling reeds een einddatum? Dan moet u de optie 'Ook uitgeschreven leerlingen weergeven' aanvinken.