School– en vestigingsgegevens ingeven School– en vestigingsgegevens ingeven

School– en vestigingsgegevens ingeven

Schoollogo : Algemeen > School > tabblad Algemeen

1) Selecteer een school.

2) U klikt  op het icoontje Wijzigen.

3) Vervolgens selecteert u de knop bladeren (zie de groene pijl op de schermafdruk hieronder) om het logo te uploaden.

 

Vestigingslogo: Algemeen > Structuur

1) Selecteer een school / vestiging door op de omschrijving te klikken.

2) Klik op wijzigen.

3) Selecteer daarna via de knop bladeren het schoollogo dat u wenst op te laden (zie hiervoor het groene kader in onderstaand scherm).

  • Schoolgegevens: indien de naam, het adres, het telefoonnummer… van de school wijzigt, dan moet dit niet enkel aangepast worden langs menu Algemeen > School, maar eveneens langs menu Algemeen > Structuur (zie hiervoor het blauwe kader in bovenstaand scherm), en dit zowel in het huidige als in het volgende schooljaar (indien dat reeds geïnitialiseerd werd).
  • Ondertekenaars getuigschrift basisonderwijs, fiscale attesten, … worden gedefinieerd langs menu Algemeen > Structuur > tabblad Functies
  •  

Betrokken scholen voor gezinsoudsten: Algemeen > School > tabblad Organisatie

1) Selecteer een school.

2) Op het tabblad Organisatie vinkt u vervolgens de ANDERE instellingsnummers aan waarmee het systeem rekening moet houden bij de berekening van de gezinsoudsten/-jongsten.

 

 

Start vrije inschrijvingen: Algemeen > School > tabblad Organisatie

1) Selecteer een school.

2) Vul daarna de datum in vanaf wanneer iedereen mag inschrijven (los van eventuele voorrangsperiodes).

Vink vervolgens het onderliggende veld aan indien de inschrijvingen centraal via het LOP gebeuren.

Het LOP zelf dient u toe te voegen langs menu Algemeen > School > tabblad Functies.

 

Naamgeving klastitularissen: Algemeen > School > tabblad Functies

1) Selecteer een school.

2) Duid aan hoe de titularis op de klaslijst moet verschijnen (zie hiervoor het groene kader op onderstaande schermafdruk).

 

 

De Discimusverantwoordelijke moet eveneens gedefinieerd worden langs menu Algemeen > School > tabblad Functies (zie hiervoor het oranje kader in bovenstaand scherm).