Vestiging opgeheven - Hoe verwijderen? (BO) Vestiging opgeheven - Hoe verwijderen? (BO)

Vestiging opgeheven - Hoe verwijderen? (BO)

Indien een vestiging wordt opgeheven, dan dient deze door de school zelf verwijderd te worden.
Als softwareleverancier dienen wij hier niet in tussen te komen.

In iBasis gaat u via 'School(jaar)/vestiging wijzigen' (rechtsboven in de menubalk) naar het schooljaar waarin de vestiging verdwijnt.

Stap 1: Via Organisatie > Afdeling verwijdert u alle afdelingen op het eerste tabblad 'Afdeling'.

mceclip0.png

Stap 2: Via Organisatie > Officiële klassen en Organisatie > Groepen wist u vervolgens alle klassen/groepen via de vuilnisbak achteraan de klas-/groepsomschrijving.
U kan een klas/groep enkel wissen als er geen leerlingen meer inzitten.

mceclip1.png

Stap 3: Tot slot kunt u de vestiging zelf verwijderen via Algemeen > Structuur.
Achteraan de naam van de vestiging drukt u op de vuilnisbak.  

mceclip2.png

Alle historieken in voorgaande schooljaren blijven hierbij behouden.
U kunt dan ook steeds terug inloggen in deze vestiging via 'School(jaar)/vestiging wijzigen'.

Merk op dat de vestiging zelf niet kan/mag verwijderd worden langs Algemeen > Vestiging.
Deze kan immers nog in gebruik zijn bij een andere school van de scholengemeenschap/-groep.