Afdeling/afdelingsjaren toevoegen in het basisonderwijs
Via menu Organisatie - Afdeling kan u de afdelingen en afdelingsjaren to...
Klasnaam wijzigen (BO)
Afhankelijk van een eventuele koppeling met Smartschool/iRegistratie is ...
Klassen en groepen aanmaken
1. Klassen aanmaken Via Organisatie > Klas > tabblad 'Klas' Klik op het...
Leeg of blanco tabblad bij organisatie - klas
Als u naar organisatie - klas navigeert en de rechterkant van het scherm...
Leerkrachten- en leerlingenfuncties toevoegen
De leerkrachten kunnen als klastitularis gekoppeld worden aan hun klas. ...
Naam directeur aanpassen (BO)
Indien u de naam van de directeur wenst aan te passen moet u dit doen op...
Schoolgegevens verschijnen foutief op een afdruk
Wanneer op een afdruk de foutieve of oude gegevens van de school verschi...
School– en vestigingsgegevens ingeven
Schoollogo : Algemeen > School > tabblad Algemeen 1) Selecteer een schoo...
Vestiging opgeheven - Hoe verwijderen? (BO)
Indien een vestiging wordt opgeheven, dan dient deze door de school zelf...