Volgen

Klassen en groepen aanmaken

1. Klassen aanmaken

Via Organisatie > Klas > tabblad 'Klas'

 • Klik op het groene plusteken om een nieuwe klas aan te maken
 • Kies voor het passende studiejaar ('0' bij peuterklas / 'geen' bij graadsklas)
 • Vul de klascode en de omschrijving in
 • Geef aan of het gaat om een kleuter/lagere klas
 • Vink aan indien het om een graadsklas gaat
 • Sla op met het groene vinkje

2. Groepen aanmaken

Via Organisatie > Groepen > tabblad 'Subgroep'

 • Klik op het groene plusteken om een nieuwe subgroep aan te maken
 • Kies voor het passende studiejaar ('0' bij peuterklas / 'geen' bij graadsklas)
 • Vul de code en de omschrijving in
 • Indien u werkt met Smartschool: geef aan of het gaat om een subgroep die aanzien moet worden als "groep" of als een "klas" (indien u niet met Smartschool werkt maakt deze keuze geen verschil)
 • Sla op met het groene vinkje

 

Via het menu 'leerlingen ==> verdelen in groepen', kan u de leerlingen verdelen in deze zelf aangemaakte subgroepen.

De verdeling in deze subgroepen, is schooljaargebonden.

Bij de start van een nieuw schooljaar, moeten de leerlingen opnieuw verdeeld worden in groepen via 'verdelen in groepen'.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen