Klassen en groepen aanmaken Klassen en groepen aanmaken

Klassen en groepen aanmaken

1. Klassen aanmaken

Via Organisatie > Klas > tabblad 'Klas'

 • Klik op het groene plusteken om een nieuwe klas aan te maken
 • Kies voor het passende studiejaar ('0' bij peuterklas / 'geen' bij graadsklas)
 • Vul  een  ( zelfgekozen ) klascode en omschrijving in
 • Kies de juiste adm.groep. ( Indien het een graadsklas in het lager moet worden, kies je hier "geen")
 • Geef aan of het gaat om een kleuter/lagere klas
 • Vink aan indien het om een graadsklas gaat, indien dit het geval is
 • Sla op met het groene vinkje

mceclip0.png

2. Groepen aanmaken

Via Organisatie > Groepen > tabblad 'Subgroep'

 • Klik op het groene plusteken om een nieuwe subgroep aan te maken
 • Kies voor het passende studiejaar ('0' bij peuterklas / 'geen' bij graadsklas)
 • Vul de code en de omschrijving in
 • Indien u werkt met Smartschool: geef aan of het gaat om een subgroep die aanzien moet worden als "groep" of als een "klas" (indien u niet met Smartschool werkt maakt deze keuze geen verschil)
 • Sla op met het groene vinkje

Via het menu 'leerlingen ==> verdelen in groepen', kan u de leerlingen verdelen in deze zelf aangemaakte subgroepen.

De verdeling in deze subgroepen, is schooljaargebonden.

Bij de start van een nieuw schooljaar, moeten de leerlingen opnieuw verdeeld worden in groepen via 'verdelen in groepen'.