Kinderopvangattesten opmaken - het volledige proces Kinderopvangattesten opmaken - het volledige proces

Kinderopvangattesten opmaken - het volledige proces

Organiseert u opvang op school, dan heeft u twee verplichtingen in het kader van de aangifte van uitgaven voor kinderopvang:

  1. Attesten afleveren aan de betalers van de opvangkosten (op papier of digitaal).
  2. De gegevens van die attesten digitaal opladen in Belcotax-on-web zodat die vooraf ingevuld zijn in de aangifte van de betaler (tenzij u niet over de nodige informaticamiddelen beschikt).

De pdf in bijlage geeft u een overzicht van de verschillende stappen in dit proces en wat u waar moet uitvoeren.

Het filmpje illustreert de praktische uitvoering van de stappen die binnen Informat dienen te gebeuren.